Van iedere vlindersoort kun je iets leren...

Van alle vlindersoorten kun je iets leren. Ellen Mosterman-Weijmans heeft zich verdiept in de kenmerken van de soorten waar onze appartementen naar zijn genoemd. De teksten zijn te vinden in het betreffende appartement bij een afbeelding van de vlindersoort. Onderstaand lees je de reeds ontwikkelde verhalen.

Atalanta.

De Atalanta, ook wel Admiraalvlinder genoemd, is een veelvoorkomende trekvlinder die overal in Nederland wel te vinden is. De vlinder komt vooral in groepsverband voor. Een typerende eigenschap van de mannetjesvlinder is het patrouilleren van de namiddag tot de vroege avond om hun territorium te bewaken en andere dieren, waaronder mannetjes rivalen, te verjagen. Ze stellen zich dominant op en kunnen zich soms brutaal laten gelden maar ze weten in ieder geval precies wat ze willen. Via de warme opstijgende lucht laten ze zich meevoeren tot grote hoogtes om zo alles te kunnen overzien... Atalanta is ook de naam uit de Griekse mythologie van een jonge vrouw die wilde bewijzen dat vrouwen ook helden konden zijn, en dat dat niet alleen voor mannen was weggelegd. Ze stond bekend om haar snelheid, fysieke kracht en jachtvermogen. Net als de Admiraalvlinder die ook graag op zijn tijd even de held uit hangt…

Waar haal jij je strijdlust uit? Op welke manier kom jij op voor jezelf en jouw ‘territorium’? (Of kun jij soms wel eens een beetje brutaliteit gebruiken?). Ook in jou schuilt een held!

Heldhaftig – fysieke kracht – snelheid – zelfvertrouwen – strijdlust –

Argusvlinder

De mooie oranje Argusvlinder met zwarte oogvlekken op zijn vleugels was altijd een algemene vlinder in heel Nederland maar neemt sterk in aantal af door nog onbekende oorzaak. Even leek hij verleden jaar op Ameland al uitgestorven te zijn maar opeens doken er gelukkig weer een aantal op langs de zeereep.
De Argusvlinder houdt van warme zonnige graslanden, en is te vinden bij stenen en houten hekken of dammen. De Argusvlinder is een bijzondere vlinder die zijn naam te danken heeft aan de oogvlekken op zijn vleugels. Hij is vernoemd naar de reus ‘Argus’ uit de Griekse mythologie die 100 ogen over zijn hele lichaam had. Zelfs als hij ging slapen hield hij 2 ogen open omdat hij altijd oplettend wilde zijn. Argus staat in de griekse mythologie voor ‘hij die alles ziet’.  De ‘Argus-ogen’ op de vleugels van de oranje vlinder hebben de functie om zijn natuurlijke vijanden af te schrikken. Zo lijkt het alsof deze Vlinder niets ontgaat.

Ben jij wel eens bang dat dingen je ontgaan? Je kunt niet altijd oplettend zijn. Al heb je 100 ogen op je rug. Soms is het voldoende om vertrouwen te hebben, je ‘argus-ogen’ zo nu en dan rust te gunnen, zodat ze daarna weer een uitgeruste blik op de wereld zullen hebben.
Kom je een Argusvlinder tegen op je pad? Misschien vraagt dat juist wat extra oplettendheid van je?

-alertheid – vertrouwen – niets willen missen – hij die alles ziet -

 

Aurelia

Deze bijzondere vlinder dankt haar naam aan haar grillige vleugels en haar gouden uitstraling (aurelia =goud in latijn)  waarmee ze een en al allure lijkt af te dwingen. Ze vangt je aandacht met haar schoonheid en haar unieke gekartelde omlijningen.
Waarin ben jij uniek? Met welke eigenschappen van jezelf onderscheid jij je van de ander?

Je zult de gekartelde Aurelia vooral vinden in de struikgewassen bij open plekken zoals in een bos, park of tuin. Ze houdt namelijk van de ruimte om te kunnen uitvliegen, naast haar beschutte en veilige schuilplek onder de struiken en dorre bladeren. Ze verschijnt wanneer het voor jou tijd is om je eigen ruimte te creëren in je drukke geest.
Vind je eigen open plek…       

- Uniciteit – eigenheid - ruimte – zelfverzekerdheid – kracht –

Boomblauwtje

Het sierlijke Boomblauwtje is klein en teer van stuk, maar ze vliegt hoog in de boomtoppen en hoger dan de gemiddelde vlinder doet. Ze is snel en opvliegend en ze stijgt letterlijk en figuurlijk boven zichzelf en de ander uit. Zo klein maar zo dapper.
Onderschat jij jezelf wel eens? Je kunt meer dan je denkt. Of probeer jij de dingen juist veel te goed te doen? Leg je de lat te hoog?

Het Boomblauwtje daalt enkel af naar de aarde voor haar voeding en het leggen van eitjes op de vasthoudende klimop, om dan weer snel met haar vleugels tussen de boomtoppen te vliegen. Maar ook zij heeft de verbinding met de aarde nodig om weer hoge hoogtes te bereiken, net zoals dat voor jou en mij geldt. Genieten van de hoge pieken maar met beide voeten in de aarde…
Haar blauwe zachte kleur staat voor rust en kalmte. Misschien is dat precies wat je nodig hebt. Het hoeft niet altijd snel en hoogdravend. Het hoeft niet altijd perfect, en nee zeggen is ook niet altijd erg. Neem je pauze. Soms is ‘goed’ ook gewoon ‘goed’…

- Klein maar dapper – hoge hoogtes – perfectionisme – rust en kalmte - 

Dagpauwoog

De kleurige en welbekende dagpauwoog dankt haar naam aan haar dag-actieve levenswijze en de typerende oogvlek op haar vleugels. Net als de pauw deze draagt op haar staartveer. De dagpauwoog symboliseert hiermee de trots en de schoonheid van een pauw waarmee ze haar dag kleur geeft. In tegenstelling tot sommige andere vlindersoorten heeft de Dagpauwoog geen echte voorkeur voor een leefomgeving en laat ze zich rustig op de wind meevoeren richting nieuwe werelden. Zolang het maar zonnig is en er genoeg bloemen zijn. Wat een vertrouwen, vind je niet? Ze vertrouwt op de wind en weet dat het goed komt.

Durf jij te vertrouwen op het leven en waar het je soms heen voert?
En wat betekent schoonheid voor jou? Waar ben jij trots op?
  Kijk verder dan de vorm en zie schoonheid in alles.

- Trots  – schoonheid – ‘ziener’/innerlijk weten – vertrouwen – overgave

Kleine Vos

De Kleine Vos is een vlinder die behoort tot de familie van de Aurelia's, of zoals ze op Ameland ook wel genoemd worden: tot 'de schoenlappers' vanwege de donkere onderkant van de vleugels.
De vlinder is een mobiele soort op Ameland, de rupsen leven van brandnetels en ook binnen Nederland is het een trekvlinder, die de Waddenzee met geschikt weer met gemak oversteekt. In Nederland was hij afgelopen jaar weinig te vinden door de droge zomers, terwijl de Kleine Vos vooral in het westen van Ameland nog veelvuldig rondfladdert.
De mannetjes vossen verjagen graag de andere mannetjes en maken daar een dagtaak van. Zelfs iedere bewegende zwarte schim wordt aangezien voor een mannetje en wordt verjaagd. Tegenover de vrouwtjes zijn ze daarentegen erg gastvrij. Zodra ze een vrouwtje zien kunnen ze er uren aan besteden om een klein beetje indruk op haar te maken. Wat een engelen geduld!

De Kleine vos is veel te zien op Ameland:  in de zomer op de vlinderstruiken, in het vroege voorjaar op de winterheide in de herfst op sedum. Zelfs in de winter kun je met een klein beetje geluk een Kleine Vos tegenkomen, in tegenstelling tot veel andere vlinders. Ze overwinteren op vochtige koele plaatsen in de bomen of leegstaande gebouwen. Ze laten zich niet zomaar uit het veld slaan door een wat kou!

Waar ga jij voor? Wat je doet doe je met al je aandacht en je neemt zorgvuldig en geduldig je tijd. Of kun jij juist wel een beetje eigenschappen van de Kleine Vos gebruiken?

- Geduld – volharding – toewijding – de tijd nemen – vitaliteit -

 

Koolwitje

Het Koolwitje is een veelvoorkomende witte dagvlinder die bijzonder selectief is. Ze legt haar eitjes op koolsoorten terwijl haar eigen rupsen vervolgens schade aanrichten aan dit gewas. Door te veel voeding te nemen, te veel vast te houden aan de kool, beschadigt de rups uiteindelijk haar fijne leefomgeving.

Wat betekent voeding voor jou?

En in hoeverre houd je vast aan gewoontes die misschien schadelijk voor je zouden kunnen zijn?

Selecteer jij zorgvuldig wat je werkelijk nodig hebt?

De witte kleur van de vleugels doet wat ‘saai’ aan maar wit staat tegelijkertijd voor zuiverheid en puurheid. Laat los wat je niet wilt behouden, wat jou in de weg staat om puur te kunnen zijn.  Laat het Koolwitje jou helpen om je dat te herinneren…

-Puurheid – selectief zijn – vasthouden / loslaten – zuiverheid -

Luzernevlinder

De Luzernevlinder is een vrij schaarse trekvlinder die voornamelijk in het zuiden van Nederland en aan de kust te vinden is. Het zijn dus prachtige cadeautjes als je ze mag tegen komen. De luzernevlinder houdt niet zo van gezelschap en je komt ze dan ook eerder afzonderlijk tegen dan in groepjes. Het zijn actieve en snelle vliegers, en vliegen onmiddellijk weg als ze verstoord worden. Het is daarmee vooral geen vlinder die zich gemakkelijk laat benaderen. Ze vinden het heerlijk om even uit te rusten op open plekken tussen de kruiden of bloemrijke graslanden. Oranje luzernevlinders zitten bijna altijd met de vleugels gesloten. In tegenstelling tot andere vlinders zonnen ze zelfs met de vleugels gesloten…

Ben jij ook graag op jezelf? Of mag jij jezelf en je mooie eigenschappen wel wat meer laten zien in de wereld? Wie laat jij wel en niet toe?


Het voelt soms ook heel fijn om je in je eigen wereld terug te trekken. Daar kom je weer rustig tot jezelf…

-graag alleen- behoudend- selectief- gevoelig-eigenheid-

Oranjetipje

Het mannelijke Oranjetipje is een voorjaarsvlinder met een herkenbare oranje vlek op zijn vleugels die heel toepasselijk rond Koningsdag te vinden is. Het witte vrouwtje is kieskeurig en laat niet zomaar alle mannetjes toe. Als ze geen interesse heeft gaat ze snel op een bloem zitten, steekt haar achterlijf in de lucht en slaat met haar vleugels. Zelfs met de ei-afzet op de Pinksterbloem stoot het eitje een geur af die andere vrouwtjes-vlinders uit de buurt houdt. Het is ‘haar’ bloem! De pinksterbloem geeft overigens ook niet veel voedsel voor de rups, dus heeft de natuur dit prachtig geregeld.

Waarin ben jij kieskeurig? Jij weet heel goed wat je wel en niet wilt. Of is dat juist iets wat je mag leren? Weten wat je wilt en wat je nodig hebt zorgt er voor dat je je wortels in de aarde brengt. Dat je verantwoording kunt nemen voor je plek in de wereld.  Dat je kunt zeggen: hier ben ik. Dit is mijn plek. Hier voel ik me sterk!

De mannetjes daarentegen zijn wat minder kieskeurig en vliegen op alles af wat maar wit is, zelfs al is het een papiertje. Wat een Casanova, he, dit Oranjetipje.

- Kieskeurig – zelfverzekerd – onafhankelijk -  je plek in durven nemen – in je kracht staan – je kansen grijpen -

 

 

Bezig met laden